Takbrunn för gårdsbjälklag och terrasser.
UVJ -Brunnen byggs enligt respektive beställares behov.
Ex. sidoutlopp eller bottenutlopp, fast- eller teleskopsil, lövsil eller gångbar sil. Ytterligare varianter finns med sandfång, isolerade brunnskoppar eller eluppvärmda brunnar. Terrassbrunnar tillverkas i rostfri syrafast SIS 2343 plåt. Bilden nedan är ett exempel på delar som kan ingå i en terrassbrunn.