UVJ 2102-42T

UV insticksbrunn i syrafast utförande med rostfri lövsil. Avsedd för tätskikt av papp, gjutasfalt eller dylikt. Finns också med anlutningskrage av dukmaterial. (2103-42T).
Tätring för befintligt rör Ø 46-48 mm eller Ø 50-53 mm.


Brunnen på bilden ovan är försedd med anslutningskrage av duk. Produktbenämning 2103-42T