Det som skiljer UV-fullflödessystemet från konventionella avvattningssystem är att fyllnadsgraden uppnås i rörledningarna vid dimensionerad regnintensitet. En enhetlig vattenpelare börjar från UV-takbrunnen och fortsätter till utblåsningspunkten. Detta uppnås med UVJ-2000-takbrunnen försedd med fullflödessil samt den tillhörande dimensioneringsmetoden. Fördelarna med UV-systemet består av klenare rördiametrar, högre strömningshastighet (1-6m/s) samt möjlighet att lägga rörledningarna horisontellt under takkonstruktionerna. Vid liten nederbörd fungerar UV-fullfödessystemet som ett konventionellt avvattningssystem. Minsta rekommenderade rörledningsdimension är 50 mm.

 

 

 

Luft kan inte strömma in i vattenledningen tack vare fullflödeslocket som förhindrar virvelbildning i brunnskoppen.

 

Beräknad regnintensitet är i normalfall 0,013l/s/m²
Regnflöde l/s=0,013 x m²
UVJ fullflödesbrunnens rekommenderade maxflöde är:

UVJ 2002-50M   6,5 l/s
UVJ 2002-75M  9,5 l/s

 

 

UVJ 2002-50

Syrafast utförande, 2" utv. gänga, kondensisolerad, med lövsil av plast eller rostfritt. Avsedd för tätskikt av papp, gjutasfalt etc. Brunnen tillverkas också med slät ände.
Kan också fås med anslutningskrage av dukmaterial (2003-50).
Typgodkännandebevis 0478/94. Brunnen på bilden ovan har ett förlängt tappstycke.